அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை காட்டு | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
17:08, 27 செப்டம்பர் 2020 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

27 செப்டம்பர் 2020

     12:26  வார்ப்புரு:உள்ளடக்கம்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+13). . [Meuriy‎ (2×)]
      12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (+12). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     10:53  நூலகம்:வலைவாசல்கள்/பத்திரிகைகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+62). . Shaseevan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     10:52  நூலகம்:வலைவாசல்கள்/இதழ்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-62). . Shaseevan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:34  நூலகம்:வலைவாசல்கள்/ஏனைய செயற்திட்டங்கள்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+143). . [Parathan‎; Meuriy‎]
      05:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (+137). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:31  (நகர்த்தல் பதிகை). . [Parathan‎ (24×)]
      05:31 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:தலித்தியம்/அறிமுகம் என்பதை வலைவாசல்:இலங்கையில் சாதியம்/அறிமுகம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:31 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:தலித்தியம் என்பதை வலைவாசல்:இலங்கையில் சாதியம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:30 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:தலித்தியம்/சஞ்சிகைகள் என்பதை வலைவாசல்:இலங்கையில் சாதியம்/சஞ்சிகைகள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:30 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:தலித்தியம்/நூல்கள் என்பதை வலைவாசல்:இலங்கையில் சாதியம்/நூல்கள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:27 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/நூல்கள் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/நூல்கள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:26 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/பிரசுரங்கள் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/பிரசுரங்கள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:26 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/The Ceylon Journal of the Humanities என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/The Ceylon Journal of the Humanities என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:25 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/Tamil Culture என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/Tamil Culture என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:24 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/திருக்கோயில் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/திருக்கோயில் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:24 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/இறையியல் கோலங்கள் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/இறையியல் கோலங்கள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:23 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/இறையியல் களஞ்சியம் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/இறையியல் களஞ்சியம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:22 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/நூல் தேட்டம் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/நூல் தேட்டம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:21 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/நூலகவியல் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/நூலகவியல் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:20 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/நூலகச் செய்திகள் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/நூலகச் செய்திகள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:19 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/விவசாய நோக்கு என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/விவசாய நோக்கு என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:18 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/இன்கிலாப் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/இன்கிலாப் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:17 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/மல்லிகை என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/மல்லிகை என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:15 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/மனிதன் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/மனிதன் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:14 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/The Morning Star என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/The Morning Star என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:13 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/வார முரசொலி என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/வார முரசொலி என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:09 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/அல்ஹஸனாத் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/அல்ஹஸனாத் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:00 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      04:55 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/அறிமுகம் என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/அறிமுகம் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      04:55 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாடு நிறுவனம்/உள்ளடக்க வகை என்பதை வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/உள்ளடக்க வகை என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
     05:08  வலைவாசல்:வாசிகசாலை/அறிமுகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    05:03  வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்/box-header‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+470). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{Template:Box-header | title={{{1}}} |editpage={{{2}}} |border=..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)

25 செப்டம்பர் 2020

     06:32  உதயன் 2014.08.31‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 3ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  உதயன் 2014.08.29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 8ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 7ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 6ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 5ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 4ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும்: தரம் 10 சந்தர்ப்பம் கூறல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+183). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  தமிழ் செயல் நூல் :ஆண்டு 2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+106). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  கேம்பிறிஜ் கலாசாலை நவிண்டில் ஆசிரியர் செல்நெறி கையேடு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+191). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  அனைவருக்கும் ஆறுதல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+98). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  உதயன் 2014.08.24‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 1ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  ஆரம்ப பிள்ளைப் பருவ விருத்திக்கான செயல்முறைகள் 2ம் புத்தகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+207). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  சகுந்தலம் மணிவிழா மலர் -2014‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+111). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  BHARATHANATYAM-1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+328). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது