இலங்கைத் தமிழரின் பண்டைய கால நாணயங்கள்

From நூலகம்
Revision as of 18:21, 22 October 2016 by Natkeeran (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
இலங்கைத் தமிழரின் பண்டைய கால நாணயங்கள்
4470.JPG
Noolaham No. 4470
Author பரமு. புஷ்பரட்ணம்
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher பவானி பதிப்பகம்
Edition 2001
Pages 219

To Read


Contents

 • வாழ்த்துரை - செ.இராசு
 • அணிந்துரை - க.இராசகோபால்
 • முன்னுரை - பரமு.புஷ்பரட்ணம்
 • இந்திய நாணயங்களும் இலங்கைத் தமிழர்களும்
 • பிராமி எழுத்துப் பொறித்த தமிழர் நாணயங்கள்
 • பண்டைய காலத்தில் தமிழ் மன்னர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்கள்
 • வட இலங்கை அரசு கால நாணயங்கள்
 • நல்லூர் இராசதாணி கால நாணயங்கள்
 • நாணயங்களும் தமிழர் வரலாறும்
 • பின்னிணைப்பு
 • உசாத்துணை நூல்கள்