இலக்கியத் தேறல்

From நூலகம்
Revision as of 20:33, 27 June 2017 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
இலக்கியத் தேறல்
1524.JPG
Noolaham No. 1524
Author அகளங்கன்
Category இலக்கியக் கட்டுரைகள்
Language தமிழ்
Publisher வவுனியா முத்தமிழ்க் கலாமன்றம்
Edition 1988
Pages 131

To Read

Contents

 • பதிப்புரை - ச.அருளானந்தம்
 • வாழ்த்துரை - கே.சி.லோகேஸ்வரன்
 • வாழ்த்துரை - ந.கனகேஸ்வரன்
 • வாழ்த்துரை - க.ஐயம்பிள்ளை
 • அறிமுகவுரை - R.S.நடராசா
 • அணிந்துரை - நா.சுப்பிரமணியம்
 • முன்னுரை - அகளங்கன்
 • பொருளடக்கம்
 • காட்சியும் மாட்சியும்
 • அஃறிணையும் அகத்தினையும்
 • மூவகைக் கற்பு
 • அடிச்சுவடுகள்
 • மனு நெறி
 • கம்பன் காட்டும் வளம்
 • பாரத தர்மம்
 • சமரச நாட்டமற்ற சமாதனத் தூதுகள்
 • நக்கீரர் ஒரு விதண்டாவாதி
 • உப்பிட்டவரை
 • பாரதியும் பாரதமும்
 • திரைப்பாடல்களில் மரபிலக்கியச் செழுமை