அறிவியற் கதிர் 2001

From நூலகம்
Revision as of 05:51, 1 January 2018 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
அறிவியற் கதிர் 2001
12665.JPG
Noolaham No. 12665
Issue 2001
Cycle ஆண்டு மலர்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 68

To Read

Contents

 • கல்லூரிக் கீதம்
 • அதிபரின் ஆசிச் செய்தி
 • விஞ்ஞான உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளரின் ஆசியுரை
 • பொறுப்பாசிரியரின் வாழ்த்துச் செய்தி
 • விஞ்ஞான மன்றத் தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ...
 • இதழாசிரியரின் உள்ளத்திலிருந்து ...
 • MAN - MADE GIANT MOLECULES - THE SYNTHETIC POLYMERS - DR. MEENA SENTHINANATHANAN
 • அன்றாட வாழ்வில் காபன் - திருமதி தே. துரைராஜா
 • "விஞ்ஞான உலகின் இளையவருக்கு என் ஞான வரிகள்"
 • விலங்குகளின் நிலவுகைக்கு தாவரங்களினால் ஆற்றப்படும் பங்களிப்பு
 • ஆட்கொல்லி டெங்கு
 • பல்லுறுப்பி சார்புகள்
 • சூழல் காப்போம்
 • பேணுலீயின் தேற்றத்தின் பிரயோகங்கள்
 • விஞ்ஞான வளர்ச்சி
 • கழிவாக வெளியேற்றப்படும் இரசாயனப் பொருட்களில் இருந்து வெள்ளி நைத்திரேற் கரைசல் தயாரித்தல்
 • நில அதிர்வு
 • புற்றுநோய்த் தடுப்பில் மாத்திரைகள் பற்றிய ஆய்வு
 • இரத்த தானம்
 • விண்வெளி ஆய்வும் செய்மதிகளும்
 • மொத்தல்
 • எதற்காக இவை?
 • கடந்த நூற்றாண்டின் பிரதான விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புக்களும் சாதனைகளும்
 • தொலைத்தொடர்புச் சாதனங்களில் ஒன்றான தொலைபேசி
 • இழையவளர்ப்பு
 • தடய ஆய்வில் டீ. என். ஏ
 • நன்றி நவில்கிறோம்