Difference between revisions of "அனுதினமும் தேவனுடன் (2012)"

From நூலகம்
 
Line 11: Line 11:
 
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}==
 
=={{Multi|வாசிக்க|To Read}}==
 
* [http://noolaham.net/project/282/28142/28142.pdf அனுதினமும் தேவனுடன் (2012) (56.9 MB)] {{P}}
 
* [http://noolaham.net/project/282/28142/28142.pdf அனுதினமும் தேவனுடன் (2012) (56.9 MB)] {{P}}
 +
 +
=={{Multi| உள்ளடக்கம்|Contents}}==
 +
*விலையில்லா மண்பாண்டங்களில்
 +
* வெற்றி வாழ்வு
 +
* வாழ்வின் எல்லையிலும் வெற்றி
 +
* கைவிடப்படோம் !
 +
* எழுந்திரு !
 +
* பிறர் நிமித்தம்
 +
* உள்ளான பெலன்
 +
* பாடுகளின் மேன்மை
 +
* வார்த்தைக்கு கீழ்படி
 +
* பூமி அதிர்ச்சி
 +
* பெரிய எண்ணம் வேண்டாம் !
 +
* யார் ஞானவான் ? 
 +
* நாவும் வஞ்சிக்கும் !
 +
* அறுவடை
 +
* ஆகாத சம்பாஷனை
 +
* நான் கிறிஸ்தவன்
 +
* கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகள்
 +
* வஞ்சக ஆவி
 +
* சோதனை
 +
* உள் மனச் சுத்தம்
 +
* மாம்சத்தின் இச்சை
 +
* பிதாவின் சித்தமேயல்லாமல்
 +
* கண்களின் இச்சை
 +
* விசுவாசி , பரீட்சிக்காதே !
 +
* உனக்கு நீ தேவனா
 +
* ஜீவனத்தின் பெருமை
 +
* நவீன சோதனை
 +
* எண்ணம் என்ற அரண்
 +
* பிரகாசமுள்ள மனக் கண்கள்
 +
* நடந்து முடிந்து விட்டது !
 +
* உனக்கு ஏன் தோல்வி !
 +
* ஓசன்னா !
 +
* கண்டும் , அறிந்தும் !
 +
* மார்த்தாளா ? நானா ?
 +
* உணர்வுள்ள உள்ளுணர்வு
 +
* தெரிந்தா ! தெரியாமலா !
 +
* என்னை மீட்கும் படி …
 +
* செய்யக் கூடியதை …
 +
* அந்த மகிமை
 +
* சீராக்கிடும் இரட்சிப்பு
 +
* வேண்டாம் வீண் பெருமை !
 +
* குறை கூறுதல்
 +
* துக்கம் சந்தோஷமாக
 +
* நன்மையே செய்திடுவோம்
 +
* வார்த்தையின் படியே …
 +
* தாழ்வில் நினைத்தவரை
 +
* கர்த்தருக்கு கத்திராமல்
 +
* தேவ சமூகம்
 +
* ஒரு வார்த்தை மாத்திரம்
 +
* ஒரெ உன்னத பலி
 +
* மகா ஆசாரியர்
 +
* ஒன்று கூட்டிய இரத்தம்
 +
* மனந்திரும்புதல்
 +
* மன்னிப்பின் மகத்துவம்
 +
* தொலந்ததை நோக்கி
 +
* கண்களை நேராக
 +
* தேவனுக்கு பிரியமாய் …
 +
* நலமடைந்த நாகமான்
 +
* வார்த்தையில் கவனம்
 +
* காய்மகாரம்
 +
* விடியலை நோக்கி
 +
* அரணைக் காத்துக் கொள்
 +
* வாசல் சுட்டெரிக்கப்பட்டது
 +
* உபவாசித்து மன்றாடு
 +
* துக்க முகம் வேண்டாம்
 +
* துக்கத்தின் காரணம் என்ன ?
 +
* தேவனுக்கேற்ற துக்கம்
 +
* லெளகீக துக்கம்
 +
* நாம் சுத்தமானவர்களா ?
 +
* பெரிய சிலாக்கியம்
 +
* இந்த நாளிலாகிலும்
 +
* வெடிப்புக்கள்
 +
* கிறிஸ்துவை நெருங்கியிரு
 +
* தினமும் மன்னாவை பூசி
 +
* உன் சிலுவையை எடு …
 +
* சிலுவையை சகித்துக் கொள்
 +
* உண்மையான தொழுகை
 +
* சுகந்த வாசனை
 +
* நாவிற்கு காவல் வை
 +
* பாடு ! தேவனை துதித்து பாடு !
 +
* அன்பின் நிமித்தம்
 +
* கரும் புள்ளிகள்
 +
* புதிய வாழ்வு
 +
* புகழிடம்
 +
* நல்ல கனி
 +
* உண்மையாகவே கிறிஸ்தவனா ?
 +
* சிறு பிள்ளையை போலே
 +
* ஆழங்களிலே …
 +
* எச்சரிக்கை !
 +
* ஒரு மணி நேரமாவது …
 +
* கண்ணின் மணி
 +
* நாளையைக் குறித்துப் பயமா ?
 +
 +
 +
  
  
 
[[பகுப்பு:அனுதினமும் தேவனுடன்‎]]
 
[[பகுப்பு:அனுதினமும் தேவனுடன்‎]]
 
[[பகுப்பு:2012]]
 
[[பகுப்பு:2012]]

Latest revision as of 01:42, 1 April 2020

அனுதினமும் தேவனுடன் (2012)
150px
Noolaham No. 28142
Issue 2012.03-05
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor வஷ்னீ ஏனர்ஸ்ட்
Language தமிழ்
Pages 98

To Read

Contents

 • விலையில்லா மண்பாண்டங்களில்
 • வெற்றி வாழ்வு
 • வாழ்வின் எல்லையிலும் வெற்றி
 • கைவிடப்படோம் !
 • எழுந்திரு !
 • பிறர் நிமித்தம்
 • உள்ளான பெலன்
 • பாடுகளின் மேன்மை
 • வார்த்தைக்கு கீழ்படி
 • பூமி அதிர்ச்சி
 • பெரிய எண்ணம் வேண்டாம் !
 • யார் ஞானவான் ?
 • நாவும் வஞ்சிக்கும் !
 • அறுவடை
 • ஆகாத சம்பாஷனை
 • நான் கிறிஸ்தவன்
 • கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகள்
 • வஞ்சக ஆவி
 • சோதனை
 • உள் மனச் சுத்தம்
 • மாம்சத்தின் இச்சை
 • பிதாவின் சித்தமேயல்லாமல்
 • கண்களின் இச்சை
 • விசுவாசி , பரீட்சிக்காதே !
 • உனக்கு நீ தேவனா
 • ஜீவனத்தின் பெருமை
 • நவீன சோதனை
 • எண்ணம் என்ற அரண்
 • பிரகாசமுள்ள மனக் கண்கள்
 • நடந்து முடிந்து விட்டது !
 • உனக்கு ஏன் தோல்வி !
 • ஓசன்னா !
 • கண்டும் , அறிந்தும் !
 • மார்த்தாளா ? நானா ?
 • உணர்வுள்ள உள்ளுணர்வு
 • தெரிந்தா ! தெரியாமலா !
 • என்னை மீட்கும் படி …
 • செய்யக் கூடியதை …
 • அந்த மகிமை
 • சீராக்கிடும் இரட்சிப்பு
 • வேண்டாம் வீண் பெருமை !
 • குறை கூறுதல்
 • துக்கம் சந்தோஷமாக
 • நன்மையே செய்திடுவோம்
 • வார்த்தையின் படியே …
 • தாழ்வில் நினைத்தவரை
 • கர்த்தருக்கு கத்திராமல்
 • தேவ சமூகம்
 • ஒரு வார்த்தை மாத்திரம்
 • ஒரெ உன்னத பலி
 • மகா ஆசாரியர்
 • ஒன்று கூட்டிய இரத்தம்
 • மனந்திரும்புதல்
 • மன்னிப்பின் மகத்துவம்
 • தொலந்ததை நோக்கி
 • கண்களை நேராக
 • தேவனுக்கு பிரியமாய் …
 • நலமடைந்த நாகமான்
 • வார்த்தையில் கவனம்
 • காய்மகாரம்
 • விடியலை நோக்கி
 • அரணைக் காத்துக் கொள்
 • வாசல் சுட்டெரிக்கப்பட்டது
 • உபவாசித்து மன்றாடு
 • துக்க முகம் வேண்டாம்
 • துக்கத்தின் காரணம் என்ன ?
 • தேவனுக்கேற்ற துக்கம்
 • லெளகீக துக்கம்
 • நாம் சுத்தமானவர்களா ?
 • பெரிய சிலாக்கியம்
 • இந்த நாளிலாகிலும்
 • வெடிப்புக்கள்
 • கிறிஸ்துவை நெருங்கியிரு
 • தினமும் மன்னாவை பூசி
 • உன் சிலுவையை எடு …
 • சிலுவையை சகித்துக் கொள்
 • உண்மையான தொழுகை
 • சுகந்த வாசனை
 • நாவிற்கு காவல் வை
 • பாடு ! தேவனை துதித்து பாடு !
 • அன்பின் நிமித்தம்
 • கரும் புள்ளிகள்
 • புதிய வாழ்வு
 • புகழிடம்
 • நல்ல கனி
 • உண்மையாகவே கிறிஸ்தவனா ?
 • சிறு பிள்ளையை போலே
 • ஆழங்களிலே …
 • எச்சரிக்கை !
 • ஒரு மணி நேரமாவது …
 • கண்ணின் மணி
 • நாளையைக் குறித்துப் பயமா ?