விடிவு 1991 (13)

From நூலகம்
விடிவு 1991 (13)
1295.JPG
Noolaham No. 1295
Issue 1991
Cycle -
Editor நிதானிதாசன்
Language தமிழ்
Pages 24

To Read

Contents

  • ஆசிரியர் பீடம்
  • சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலை: சில குறிப்புகள் - ஆர்.எம்.இம்தியாஸ்
  • மலையகத் தமிழ்க் கவிதை: ஒரு நோக்கு - கலாநிதி துரை.மனோகரன்
  • படிமங்கள் - நிஷாத்மா
  • இலங்கையின் இனவாதத்தின் யதார்த்த நிலை - ஸ்ரீ.ச.ஜெயசிங்
  • சந்தைப் பொருளாக்கப்பட்டிருக்கும் மலையக அவலம் - எம்.பாலகிருஷ்ணன்