யாழ்ப்பாண இராச்சியம்

From நூலகம்
யாழ்ப்பாண இராச்சியம்
3864.JPG
Noolaham No. 3864
Author சிற்றம்பலம், சி. க.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு
Edition 1992
Pages 416

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம்
 • உள்ளடக்கம்
 • கட்டுரையாசிரியர்கள்
 • அறிமுகம் - அ.துரைராசா
 • அணிந்துரை - பொ.பாலசுந்தரம்பிள்ளை
 • பதிப்புரை - சி.க.சிற்றம்பலம்
 • வரலாற்று அறிமுகம்
 • வரலாற்று மூலங்கள்
 • ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் காலம்
 • யாழ்ப்பாண மன்னர்களும் போர்த்துக்கேயரும்
 • தொல்லியற் கருவூலங்கள்
 • ஆட்சி முறை
 • சமூகம்
 • சமயம்
 • பண்பாடு
 • சிற்பம்
 • நாணயம்
 • உசாவியவை
 • சொல்லடைவு
 • விளக்கப்படங்களின் அட்டவனை
 • விளக்கப்படங்கள்