யாழ்ப்பாணக் குடியேற்றம்

From நூலகம்
யாழ்ப்பாணக் குடியேற்றம்
352.JPG
Noolaham No. 352
Author முத்துக்குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, கு.
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher புலவரகம்
Edition 1982
Pages xiii + 64

To Read

Contents

 • உள்ளுரை
 • முகவுரை - உ.முத்துகுமாரசுவாமிப்பிள்ளை
 • மேற்கோள் நூல்கள்
  • தமிழ் நூல்கள்
  • வடமொழி நூல்கள்
  • ஆங்கில நூல்கள்
 • யாழ்ப்பாணக் குடியேற்றம்
  • தோற்றம்
  • இயற்கை அமைப்பு
  • நாகர்கள்
  • லம்பகர்னர்
  • வட இந்திய படையெடுப்புக்கள்
  • வியாபாரமும் குடியேற்றமும்
  • சேர நாட்டுக் குடியேற்றம்
  • மலையாளச் சாதிகளும் குடியேறிய இடங்களும்
  • மலையாளம் எனும் பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • சேரன் எனும் பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • சிறிய மாற்றத்தோடு கூடிய சேரநாட்டுப்ம் பெயர்கள்
  • யாழ்ப்பாணத்தில் வழங்கும் சேரநாட்டு ஊர்ப்பெயர்கள்
  • மலையாளத்திலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் வழங்கும் பொதுச் சொற்கள்
  • யாழ்ப்பாணத்திற் காணப்படும் மலையாள வழக்கங்கள்
  • மலையாள அரசு
  • மலபார் மொழியும் மக்களும்
  • தமிழர் குடியேற்றம்
  • தமிழ் நாட்டு சாதிகளும் குடியேறிய இடங்களும்
  • சாதிகளும் குடியேறிய இடங்களும்
  • தொண்டைநாட்டு ஊர்ப்பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • சோழநாட்டு ஊர்ப்பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • பாண்டிய நாட்டு ஊர்ப்பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • கொங்குநாட்டு ஊர்ப்பெயரோடு கூடிய குடியேற்றங்கள்
  • பிறநாட்டு குடியேற்றம்
  • தமிழர் ஆதிக்கம்
  • தமிழரசு
  • தமிழரசும் குடியேற்றகாரரும்
  • வையா பாடல்
  • வையா பாடற் குடியேற்றம்
  • கைலாய மாலை
  • போர்த்துக்கேயர் காலம்
  • ஒல்லந்தர் காலம்
  • யாழ்ப்பாண வைபவமாலை
  • யாழ்ப்பாண வைபவமாலையும் சரித்திராசிரியர்களும்
  • புதுச் சாதிகள்
  • சாதி மாறல்
 • பிற்சேர்க்கை: முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் கால அட்டவணை
 • பூமி சாஸ்திரக் குறிப்புக்கள்
 • பிழை திருத்தம்