பொருளியல் நோக்கு 1991.04

From நூலகம்
பொருளியல் நோக்கு 1991.04
10638.JPG
Noolaham No. 10638
Issue ஏப்ரல் 1991
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 36

To Read

Contents

 • கண்ணோட்டம்
 • அறிமுகம் - கருணா கமகே
 • சுகாதாரம்
  • இலங்கையில் ஆஸ்பத்திரி சேவைகள் - டாக்டர் ஜொயெல் பெர்னான்டோ
  • எமது சுகாதார சேவைகள் குறித்த ஒரு விமர்சன கண்ணோட்டம் - பேராசிரியர் கொல்வின் குணரத்ன
  • சுதேசிய மருத்துவ முறைகள் அதன் தற்போதைய அமைபபும் சேவைகளும் - டாக்டர் உபாலி பிலபிட்டிய
  • இலங்கையில் பல் வைத்திய சேவைகள் - டாக்டர் (திருமதி) சிரோமணி அபேரத்ன
  • மருத்துவ மனைகள் - சில அவதானிப்புக்கள் - கருணா கமகே
  • தாய் - சேய் மருத்துவ் பராமரிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம் - டாக்டர் மாலினி டி சில்வா
  • இலங்கையில் மருந்துப் பொருட்கள் தொடர்பான சில விஷயங்கள் - டாக்டர் கே.வீரசூரிய
  • சுகாதார சேவைகளில் புதிய போக்குகள் - நிமல் அத்தனாயக
 • ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி: அபிவிருத்தி முயற்சியின் முன்னுரிமை குறிகாட்டி என்ற முறையில் ஏற்றுமதி செயலாற்றுகையின் முக்கியத்துவம் - ஜோர்ஜ் பெரேரா
 • அபிவிருத்தி: மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் சமூக - பொருளாதார, கலாசார பின்னணி - வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்
 • நீர்ப்பாசனம்
  • வருங்காலத்தில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்துக்கான தொழில்நுட்ப தெரிவுகள் - நிஹால் பெர்னான்டோ
  • நீர்ப்பாசன விவசாயத்தை பாதிக்கும் நிலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் - ஆர்.டி.வணிகரத்ன
  • நீர்ப்பாசன புனருத்தாரணமும் அமைப்பு முகாமையும் - டி.எம்.ஆரியரத்ன
 • நிகழ்ச்சிக் குறிப்பேடு