பயிர் பாதுகாப்பில் வேம்பும் மறுதாவரச் சேர்வைகளும்

From நூலகம்
பயிர் பாதுகாப்பில் வேம்பும் மறுதாவரச் சேர்வைகளும்
150px
Noolaham No. 161
Author கந்தசாமி, மு.
Category வேளாண்மை
Language தமிழ்
Publisher அகில உலக கெயர்
Edition 1992
Pages -

To Read

Contents

பயிர் பாதுகாப்பில்

 • வேம்பின் பயன்
  • வேப்பிலை :
  • வேப்பம் விதை :
  • வேப்பெண்ணெய் :
  • வேப்பம் பிண்ணாக்கு :
 • வேம்பை பூச்சிநாசினியாக பாவிப்பதிலுள்ள நன்மைகள் :
 • வேப்பம் நாசினிக் கலவை தொழிற்படும் முறை :
 • வேப்பம் பூச்சி நாசினிதயாரிக்கும் முறைகள்
 • பல தாவரச் சேர்வைகளைக் கலந்து பாவித்தல்
 • தகவல் மூலங்கள்