பகுப்பு:நவீன விஞ்ஞானி

From நூலகம்

நவீன விஞ்ஞானி பத்திரிகை 1968 இல் வெளியான ஈழத்தின் முதலாவது தமிழ் விஞ்ஞான வார இதழ். இந்த இதழில் இரசாயனம், விவசாயம், கணிதம், புவியியல், விஞ்ஞானிகள், கண்டு பிடிப்புகள், விலங்கியல் போன்ற விடயங்கள் இந்த பத்திரிகையில் வெளியானது. கொழும்பில் இருந்து இந்த பத்திரிகை வெளியானது.

Pages in category "நவீன விஞ்ஞானி"

The following 76 pages are in this category, out of 76 total.