பகுப்பு:இறையியல் கோலங்கள்

From நூலகம்

இறையியல் கோலங்கள் காலாண்டு சஞ்சிகையாக 90 களின் ஆரம்பத்தில் இருந்து வெளி வர ஆரம்பித்தது. கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்த இதழ். கொழும்புத்துறை புனித சவேரியார் குருத்துவ கல்லூரியால் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து இந்த இதழ் வெளியீடு செய்ய பட்டது. இதன் ஆசிரியராக அருள் திரு ஜே. நீக்கிலஸ் விளங்கினார். துணை ஆசிரியர்களாக அருள் திரு ச.வி.ப.மங்களராஜா, ப.ஜா. ஜெபரட்ணம் விளங்கினார்கள். குருத்துவ மாணவர்களுக்கு பயன்படும் பல்வேறு ஆக்கங்களுடன் இந்த இதழ் வெளியானது.

Pages in category "இறையியல் கோலங்கள்"

The following 24 pages are in this category, out of 24 total.