பகுப்பு:ஆய்வு (பேராதனை)

From நூலகம்

'ஆய்வு' எனும் இதழ் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட விரிவுரையாளர்களின் சமூக விஞ்ஞான மன்றத்தினூடாக வெளிவரும் அரையாண்டு சமூக விஞ்ஞான ஆய்விதழாகும். இதன் முதலாவது இதழ் 2000ஆம் ஆண்டி ஆடி மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இதழின் பிரதம ஆசிரியர் எம். எஸ். எம். அனஸ் ஆவார்.

ஆய்வுத்துறையில் ஈடுபடுபர்களுக்கான பொதுக் களமாக அமைந்த இவ் இதழ் சமூக விஞ்ஞான பாடத்துறை சார்ந்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள், விமர்சனங்கள் என்பவற்றை தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "ஆய்வு (பேராதனை)"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.