பகுப்பு:அரசு

From நூலகம்

'அரசு' இதழ் 1970களில் கொழும்பிலிருந்து வெளியிடப்பட்ட மார்க்சிய காலாண்டு இதழாகும். இதன் முதலாவது இதழ் 1975இல் வெளிவந்தது. இதழின் ஆசிரியர்கள் வி.நந்தகுமார் மற்றும் ஒஸ்மன் ஜயரத்ன. மார்க்சிய நோக்கில் அரசு, நிர்வாகம், பொருண்மியம் பற்றிய ஆக்கங்களையும் சமகால அரசியல் பற்றிய கட்டுரைகளையும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "அரசு"

This category contains only the following page.