பகுப்பு:அமிர்த கங்கை

From நூலகம்

அமிர்த கங்கை இதழ் யாழ் பாணத்தில் இருந்து 80 களின் நடுப்பகுதியில் வெளிவந்தது. அமிர்த கங்கை சாயி பாபா அட்வார்டைசிங் ஸ்தாபன வெளியீடாக இந்த இதழ் வெளியானது. இதன் ஆசிரியராக செம்பிய செல்வன் விளங்கினார். சிறுகதை, கவிதை, கட்டுரை, செங்கை ஆழியான் இந்த தொடர் நாவல், வாசகர் கடிதங்கள், நகைசுவை துணுக்குகள் இதில் வெளியாகின.