பகுப்பு:அனுபவ தீபம்

From நூலகம்

'அனுபவ தீபம்' தென்மராட்சி இளைப்பாற்று வேதனம் பெறுவோர் நலன்புரி சங்கத்தினதின் மாதாந்த செய்திமடல் ஆகும். வெளியீடு 2010ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. சங்க உறுப்பினர்களது அனுபவ படைப்பாற்றல்களுக்கான ஓர் களத்தை இது அமைத்துக்கொடுத்தது. அனுபவ குறிப்புக்கள், உடல் நல குறிப்புக்கள், சங்கத்தின் நிகழ்வுகள், சங்க உறுப்பினர்களது மறைவு பற்றிய செய்திகளையும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "அனுபவ தீபம்"

This category contains only the following page.