நிறுவனம்:கிளி/ கரைச்சி இராமநாதபுரம் மாவடி முருகன் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ கரைச்சி இராமநாதபுரம் மாவடி முருகன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place இராமநதபுரம்
Address இராமநாதபுரம், கரைச்சி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


கரைச்சி இராமநாதபுரம் மாவடி ஶ்ரீமுருகன் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி, இராமநாதபுரம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இவ் ஆலயத்தின் மூலமூர்த்தியாக முருகன் எழுந்தருளியுள்ளார்.