நிறுவனம்:கிளி/ இராமநாதபுரம் ஆலடி விநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ இராமநாதபுரம் ஆலடி விநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place இராமநாதபுரம்
Address ஆலடி இராமநாதபுரம், கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website

இராமநாதபுரம் ஆலடி விநாயகர் ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி பிரதேசசெயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட இராமநாதபுரம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.