நிறுவனம்:அம்/ மஜீட்புர வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ மஜீட்புர வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address மஜீட்புரம், மல்வத்தை, சம்மாந்துரை, அம்பாறை
Telephone 94776327938,94771800900
Email majeedpuravid@gmail.com
Website http://majeedpura.sch.lk/