நிறுவனம்:அம்/ பாலமுனை திரியாய்க்கேணி வைரவர் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ பாலமுனை திரியாய்க்கேணி வைரவர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place பாலமுனை
Address திரியாய்க்கேணி, பாலமுனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

பாலமுனை திரியாய்க்கேணி வைரவர் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் பாலமுனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.