நிறுவனம்:அம்/ நாவிதன்வெளி விலாவடி விநாயகர் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நாவிதன்வெளி விலாவடி விநாயகர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நாவிதன்வெளி
Address 14வது கிராமம் விலாவடி, நாவிதன்வெளி, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நாவிதன்வெளி விலாவடி விநாயகர் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.