நிறுவனம்:அம்/ தம்பிலுவில் சிவலிங்கப்பிள்ளையார் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ தம்பிலுவில் களுதாவளை சிவலிங்கப்பிள்ளையார் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place தம்பிலுவில்
Address தம்பிலுவில், அம்பாறை
Telephone
Email
Website

தம்பிலுவில் களுதாவளை சிவலிங்கப்பிள்ளையார் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் தம்பிலுவில் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.