நிறுவனம்:அம்/ சொறிக்கல்முனை சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ சொறிக்கல்முனை சித்திவிநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place சொறிக்கல்முனை
Address சொறிக்கல்முனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

சொறிக்கல்முனை ஶ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி பிரதேசசெயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சொறிக்கல்முனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.