நிறுவனம்:அம்/ கேரதீவு கண்ணகியம்மன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ கேரதீவு கண்ணகியம்மன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place கேரதீவு
Address கேரதீவு, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

கேரதீவு கண்ணகியம்மன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கேரதீவு எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.