நிறுவனம்:அம்/ கல்முனை குறுந்தடிப் பிள்ளையார் ஆலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ கல்முனை குறுந்தடிப் பிள்ளையார் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place கல்முனை
Address கல்முனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

கல்முனை குறுந்தடிப் பிள்ளையார் ஆலயம் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.