நிறுவனம்:அம்/ கல்முனை கண்ணகை அம்மன் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ கல்முனை கண்ணகை அம்மன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place கல்முனை
Address கோவில் வீதி, கல்முனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

கல்முனை கண்ணகை அம்மன் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனையில் அமைந்துள்ளது.