நினைவுப் பேருரை பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் காட்டும் ஈழத்துத் தமிழர்சால்புக் கோலம்

From நூலகம்
நினைவுப் பேருரை பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் காட்டும் ஈழத்துத் தமிழர்சால்புக் கோலம்
3850.JPG
Noolaham No. 3850
Author ஆ. வேலுப்பிள்ளை
Category வாழ்க்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம்
Edition 1989
Pages 36

To Read

Contents

  • முன்னுரை - செ.குணரெத்தினம்
  • பேராசிரியர் வித்தியானந்தன் காட்டும் ஈழத்து தமிழர் சால்புக் கோலம்
  • முன்னுரை
  • வாழ்க்கையில் முக்கியமான கால கட்டங்கள்
  • ஆளுமை நிறைவு
  • ஆஆராய்ச்சியாளர்
  • ஆசிரியர்
  • செயலான்மைத்திறன் மிக்கவர்
  • மனிதாபிமானி
  • குறிப்புரை