நவரசம் 1991

From நூலகம்
நவரசம் 1991
12354.JPG
Noolaham No. 12354
Author -
Category பாடசாலை மலர்
Language தமிழ்
Publisher றோயல் கல்லூரி தமிழ் நாடக மன்றம்
Edition 1991
Pages 40

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம்
 • தமிழ் வாழ்த்து
 • COLLEGE SONG
 • பிரதம் அதிதியின் ஆசிச் செய்தி
 • நாடக மன்ற பொறுப்பாசிரியரின் ஆசிச் செய்தி
 • மாணவர் தலைவனின் இதயத் துடிப்பு
 • செயலாளர் அறிக்கை
 • ஆக்கியோர் எண்ணக் கரு
 • உலகமே நாடகம்
 • நாடகத்தின் சிறப்புக் கூறுகள்
 • நாடகத்தமிழே! நீ என்றும் வாழ்க வாழியவே
 • தமிழ் நாடகக் கலை
 • சிறப்பு விருந்தினரின் ஆசிச் செய்தி
 • சங்க இலக்கியங்களில் நாடகம்
 • நன்றியுடன் ஒரு வார்த்தை