தொடர்பு 1991.12

From நூலகம்
தொடர்பு 1991.12
1479.JPG
Noolaham No. 1479
Issue டிசம்பர் 1991
Cycle இருமாத இதழ்
Editor தேவதாசன் ஜெயசிங்
Language தமிழ்
Pages 22

To Read

Contents

 • ஆசிரியரிடமிருந்து...
 • கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையில்-குடும்ப ஜீவியம்
 • தேவதூதன் பேசிய அந்த இரவு.. - அருட்திரு ஆர்.துரைராஜா
 • இயேசுக் கிறிஸ்துவைத் தவிர இரட்சிப்பு இல்லை (அதற்காகவே அவர் மனுவுருக் கொண்டார்)
 • வலது குறைந்தவர்கள் பேரிலும் இயேசு அன்பாயிருக்கிறார்
 • கவிதைகள்
  • அருளைப் பெற...
  • சந்திப்பு...
 • இரு ஒரு கிறிஸ்மஸ் கதை: எது மன்னிப்பை வென்றெடுத்தவர் - ஜே.ஸி.மொறிசன்
 • வேதாகமம் பயில்வோம்
 • 92 உடன் ... 'தொடர்பு'
 • இந்த 'தொடர்பு'
 • சிந்தனைக்குச் சில வார்த்தைகள்