தேசிய இனப்பிரச்சினையும் முஸ்லிம் மக்களும்

From நூலகம்
தேசிய இனப்பிரச்சினையும் முஸ்லிம் மக்களும்
343.JPG
Noolaham No. 343
Author ஜெயபாலன், வ. ஐ. ச.
Category அரசியல்
Language தமிழ்
Publisher அலை வெளியீடு
Edition 1983
Pages 36

To Read


Contents

 • பதிப்புரை
 • என்னுரை - வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்
 • தேசிய இனப் பிரச்சினையும் முஸ்லிம் மக்களும்:
  • இலங்கையில் வாழும் முஸ்லிம் மக்களின் பொதுப் பண்புகள்
  • முஸ்லிம் மக்களின் குடித்தொகை பரம்பல்
  • தமிழ்த் தேசியவாதத்தின் விளைவுகளும் முஸ்லிம் மக்களும்
 • முஸ்லிம் மக்களின் சமூக வரலாறு மொழி தொடர்பான சர்ச்சைகளும் அதன் அரசியலும்
  • தமிழ் மக்களதும் முஸ்லிம் மக்களதும் இனவரலாறு தொடர்பான சர்ச்சைகள்
  • கிழக்கு மாகாணமும் தமிழ் பேசும் மக்களின் எதிர்காலமும்