தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாறு

From நூலகம்
தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாறு
3752.JPG
Noolaham No. 3752
Author மருதூர் ஏ. மஜீத்
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher மருதூர் வெளியீட்டுப் பணிமனை
Edition 2001
Pages 108

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம்
 • இறை மீட்டல் - மருதூர் ஏ.மஜீத்
 • உசாத்துணை
 • பூர்வீக வரலாறு
  • தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாறு பற்றிய ஒரு முன்னோட்டம்
  • கிறிஸ்துவுக்கு முன் இன்றைய தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாறு
  • கி.பி 8ஆம் நூற்றாண்டு வரையில் தென்கிழக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்களின் வரலாறு
  • கி.பி 8ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் 20ஆம் நூற்றாண்டு வரை இன்றைய முஸ்லிம்களின் வரலாறு
 • கல்வி வரலாறு
  • கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான போர்த்துக்கேயரின் வருகைக்கு முன்னுள்ள சுமார் 8 நூற்றாண்டுகள் கொண்ட காலப்பகுதியில் தென்கிழக்கு முஸ்லிம்களின் கல்வி வளர்ச்சி
  • அந்நியரட்சியின் போது தென் கிழக்கின் கல்வி வளர்ச்சி
  • சுதந்திரத்துக்குப் பின் தென் கிழக்கின் கல்வி வளர்ச்சி
 • தொழில், கலை, பண்பாட்டு வரலாறு
  • நாட்டாரியல்
  • கல்யாணச் சம்பிரதாயங்கள்
  • பொல்லடி
  • தற்காப்புக் கலை
  • றபான்
  • வைத்தியம்
  • தொழில்கள்
  • ஆடை அணிகள்
  • குடி மரபு
  • குரவை, ஆராத்தி, மருதூன்றி