திருமுறைக் கதைகள்

From நூலகம்
திருமுறைக் கதைகள்
4807.JPG
Noolaham No. 4807
Author முத்தையா, நா.
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher இந்து சமயப் பேரவை
Edition 1999
Pages 51

To Read

Contents

 • பதிப்புரை - சாமி அப்பாத்துரை
 • ஆசியுரை - ந.குமாரசுவாமிக் குருக்கள்
 • வாழ்த்துரை - வசந்தா வைத்தியநாதன்
 • அறிமுக உரை
 • முன்னுரை - வி.கந்தவனம்
 • ஆமைக் கதை
 • நரிக் கதை
 • சிவராத்திரிக் கதை
 • என்னிலும் இனியவன் ஒருவன்
 • தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே
 • என் மனத்தே வைத்தேனே
 • கறையது கண்டங் கொண்டார்
 • கபாலம் சிரித்தது
 • ஆதியும் ஈறுமானார்
 • தக்கன்தன் வேள்வியைச் சிதைத்தவர்
 • கருப்பு சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
 • சண்டேசுரர்
 • ஆலநீழல் அறமருளிச் செய்த அரனார்
 • திருமால் வாமண வடிவம் எடுத்த கதை
 • கண்ணப்பக் கண்டுகந்தார்
 • கணம்புல்லன் கருத்துகந்தார்
 • நரியாரும் பெரியாரும்
 • சிவம் கலந்த சிலந்தி