தாமோதரம்

From நூலகம்
தாமோதரம்
341.JPG
Noolaham No. 341
Author தாமோதரம்பிள்ளை, சி. வை.
Category இலக்கியக் கட்டுரைகள்
Language தமிழ்
Publisher கூட்டுறவுத் தமிழ் நூற்பதிப்பு
விற்பனைக் கழகம்
Edition 2004
Pages 168

To Read

Contents

 • முன்னுரை - ப.தாமரைக்கண்ணன்
 • அணிந்துரை - சி.கணபதிப்பிள்ளை
 • தாமோதர வரலாறு - இ.செல்லத்துரை
 • சி.வை.தா. வரலாற்றுச் சுருக்கம்
 • நன்றியுரை - சி.சிவகுருநாதன்
 • வீர சோழியப் பதிப்புரை
  • வீர சோழியப் பதிப்பும் பற்றிய சிறப்புக் கவிகள்
 • கலித்தொகை பதிப்புரை
 • இலக்கண விளக்கப் பதிப்புரை
 • சூளாமணிப் பதிப்புரை
 • தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரப் பதிப்புரை
 • விளம்பரம்
 • தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரம் நன்றிகூறல்
 • தொல்காப்பிய பொருளதிகாரப் பதிப்புரை
 • பின்னிணைப்பு
 • தொல்காப்பிய பதிப்பு - சி.கணபதிப்பிள்ளை