தமிழ்நயம் 1991

From நூலகம்
தமிழ்நயம் 1991
12396.JPG
Noolaham No. 12396
Issue 1991
Cycle ஆண்டு மலர்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 102

To Read

Contents

 • சமறர்ப்பணம்
 • தமிழ் வாழ்த்து
 • COLLEGE SONG
 • உங்களோடு ஒரு நிமிடம்
 • பிரதம அதிதியின் வாழ்த்துரை
 • பொறுப்பாசிரியையின் ஆசிச் செய்தி
 • மாணவ தலைவனின் இதயநாதம்
 • செயலாளர்களினது சிந்தனை சிதறல்கள்
 • விஞ்ஞானமும் வாழ்வும்
 • ஒன்றே மனித இனம்
 • பைந்தமிழே பல்லன்டு வாழுதி!
 • சேர் பொன். இராமநாதன்
 • சிறுகதையும் தமிழில் அதன் வளர்ச்சியும்
 • ஈழத்துத் தமிழ்ப் புலவர்
 • இலக்கியமும், வாழ்க்கையும்
 • வினோதமான வினாவுக்கு விநயமான விடை
 • பெண்களும் சமூகத் தொண்டும்
 • வாவியாய் வந்த பாவியவன் காலன்
 • நூல்களின் பெரும் பயன்கள்