சிவத்திருவடிவங்கள்

From நூலகம்
சிவத்திருவடிவங்கள்
4779.JPG
Noolaham No. 4779
Author சங்கரப்பிள்ளை, வி.
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher சிவத்திருமன்ற வெளியீடு
Edition 2001
Pages 45

To Read

பதிப்புரிமையாளரின் எழுத்துமூல அனுமதி இதுவரை பெறப்படாததால் இந்த ஆவணத்தினை நூலக வலைத்தளத்தினூடாக வெளியிட முடியாதுள்ளது. இந்த வெளியீடு உங்களுடையது என்றால் அல்லது இதன் பதிப்புரிமையாளரை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றால் முறையான அனுமதி பெற உதவுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

மேலதிக விபரங்கள்


Contents

 • சிவலிங்கம்
 • நந்தி
 • சமர்ப்பணம் - சங்கரப்பிள்ளை, வி.
 • வாழ்த்துரை
 • ஆசியுரை - குஞ்சிதபாதக் குருக்கள், சி.
 • முன்னுரை - சங்கரப்பிள்ளை, வி.
 • அணிந்துரை - கந்தையா, மு.
 • பதிப்புரை - சொர்ணலிங்கம், செ.
 • பதியுண்மை
 • சிவத்தின் சிறப்பிலக்கணம்
 • தடத்த வடிவங்கள் - அரு,உரு,அருவுரு
 • நவந்தருபேதம்
 • சக்திபேதம்
 • அருவுருவத்திருமேனி - சாதாக்கியம்
 • உருவத்திருமேனி
 • மகேசுவர வடிவங்கள்
 • சிவகுமாரர்
 • அத்துவா வடிவு
 • அட்டமூர்த்த வடிவம்
 • அநந்ததேவர்
 • நூற்றுப் பதினெட்டு உருத்திரர்
 • சிறீகண்ட உருத்திரர் சிறீகண்ட பரமசிவன்
 • ஐந்தொழில் பஞ்ச கிருத்தியம்
 • திருமேனி அங்க பேதங்கள்
 • திருவேடம் சிவனுரு சிவத்திரு வடிவம்
 • உண்ணிலைத் தத்துவங்கள் 36
 • தத்துவ வியாபகம்
 • முதல்வன் மூவகைத் திருமேனிகள் கொண்டிருந்து அனுக்கிரககிக்குங் கிருத்தியங்கள்
 • பிரதமமகா சங்கார நிருத்தம்
 • சம்புபட்ச அணுபடம்