சக்தி 1991.07

From நூலகம்
சக்தி 1991.07
2325.JPG
Noolaham No. 2325
Issue ஜூலை 1991
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 64

To Read

Contents

 • வாசகர் கருத்துக்கள்
 • கவிதைகள்
  • காத்திருப்பு
  • அழைப்பு
  • நான் ஒரு பெண் - ஆகர்ஷ்யா
 • ஸைந்தவி
 • கற்பு நெறியென்று சொல்ல வந்தால் - அநாமிகா
 • ஒரு மானுடத்தின் குரல் - ஆர்த்தி
 • கவிதை
  • முகவரி இல்லாதவர்கள் - அநாமிகா
  • எனது காலை பற்றிய கவிதை
 • காற்றிலேறி - கலைச்செல்வன்
 • கவிதைகள்
  • சுவடுகளின் தொடக்கம் - பிரியதர்ஷ்சினி
  • அவர்கள் பார்வையில் - ஆகர்ஷ்யா
 • கருக்கலைப்புச் சுதந்திரம் பெண்விடுதலையின் பிரிக்க முடியாத ஒரு அம்சம் - அகல்யா
 • ஓரங்க நாடகம்:சுடுமணல் மனிதர்கள் - சுகன்
 • மனிதம் தேடும் மரணங்கள் - நிருபா
 • சக்தி
 • கவிதை: போய் வருக! - கொற்றவை