கத்தரி

From நூலகம்
கத்தரி
2087.JPG
Noolaham No. 2087
Author -
Category வேளாண்மை
Language தமிழ்
Publisher Department of Agriculture
Trincomalee
Edition -
Pages 16

To Read

Contents

 • நடுகை இடைவெளி
 • நடுகைக்குழி
 • கத்தரியின் வளர்ச்சிப் பருவங்களும் பசளைப் பாவனையும்
 • அடிக்கட்டைப் பயிர்
 • விளைவு
 • புழுவின் தாக்கமா?
 • எவ்வாறு இனங்காணலாம்?
 • தாக்கத்தை குறைத்தல்
 • பச்சை இலைத்தத்தி
 • தத்தியின் பாதிப்பு (இலை பாதிப்படைதல்)
 • கட்டுப்பாடு