கட்டவிழும் முடிச்சுக்கள்

From நூலகம்
கட்டவிழும் முடிச்சுக்கள்
375.JPG
Noolaham No. 375
Author சுல்பிகா ஆதம்
Category பெண்ணியம்
Language தமிழ்
Publisher முஸ்லிம் பெண்கள் ஆராய்ச்சி, செயற்பாட்டு முன்னணி
Edition 1995
Pages 3 + 73

To Read

Contents

  • நன்றி
  • உள்ளடக்கம்
  • பெண்கள் தொடர்பான பொய்களும் உண்மைகளும்: முன்னுரை - கல்பிகா
  • பெண்ணின் குணாதிசயங்கள் பற்றிய பொய்களும் உண்மைகளும் - கௌரி பழனியப்பன்
  • பெண்களின் இரண்டாம் தர நிலை அல்லது கீழ்நிலை அந்தஸ்துடன் தொடர்பான பொய்களும் உண்மைகளும் - கல்பிகா
  • பெண்ணின் வெறுப்பும் அவை பற்றிய ஐதிக வெளிப்பாடிகளும் - செல்வி திருச்சந்திரன்
  • குடும்பத்தில் பெண்ணின் நிலை பற்றிய பொய்களும் உண்மைகளும் - கல்பிகா
  • பின்னிணைப்பு: பெண்கள் பற்றிய பழமொழிகள்