உரைநடைத் தெளிவு

From நூலகம்
உரைநடைத் தெளிவு
308.JPG
Noolaham No. 308
Author சொக்கலிங்கம், க.,
வாசுகி சொக்கலிங்கம்
Category தமிழ் இலக்கணம்
Language தமிழ்
Publisher ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை
Edition 1999
Pages xx + 176

To Read

Contents

 • பொருளடக்கம்
 • அணிந்துரை - அ.சண்முகதாஸ்
 • மதிப்புரை - சுந்தரம் டிவகலால
 • முன்னுரை - ச.நா.தணிகாசலம்பிள்ளை
 • முகவுரை - க.சொக்கலிங்கம்
 • வாக்கியத்திலே சொல்லொழுங்கு
 • எழுவாய், பயனிலை அமைய வேண்டிய முறைமை
 • தோன்றா எழுவாய், தோன்றாப் பயனிலை, தோன்றாச் செயற்படுபொருள்
 • எழுத்துக்களுக்கு ஒலியே அடிப்படை
 • ஆக்கச் சொற்கள்
 • வினாக் கொத்து
 • திரி சொற்கள்
 • வேர்ச் சொற்கள்
 • சொற்கள் சொற்றொடர்களின் அமைப்பில் புணர்ச்சி பெறும் இடம்
 • சொற்களில் இடைவெளி விடலும் குறியீடுகளும்
 • வழுவமைதி எனப்படும் மயக்கம்
 • மரபு பேணுதல்
 • நடையியல்
 • பின்னிணைப்பு
  • எழுத்தாளர்கள் உருவாக்கிய சில உவமை உருவகங்கள்
  • சிறுகுறிப்பு
  • கல்விப் பணி தொடர்பான கலைச்சொற்கள் சில
  • தமிழில் வழங்கிவரும் சில வடச்சொற்கள், சொற்றொடர்களின் திருத்தமான வடிவங்கள்