ஆளுமை:அமரசிங்கம், சின்னத்தம்பி

From நூலகம்
Name அமரசிங்கம்
Pages சின்னத்தம்பி
Birth 1945.10.02
Place அராலி
Category கலைஞர்

அமரசிங்கம், சின்னத்தம்பி (1945.10.02 - ) யாழ்ப்பாணம், அராலியைச் சேர்ந்த சிற்பக் கலைஞர். இவரது தந்தை சின்னத்தம்பி. 1965 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மரத்தாலான சிற்பங்களைச் செதுக்கி வந்துள்ள இவரே இலங்கையில் நாதஸ்வரம் உருவாக்கிய ஆரம்ப கலைஞருள் ஒருவராவார். ரதாதி நாதஸ்வர சில்ப கல்பக, சிற்ப கலாநிதி, திட்ப நுட்ப சிற்பக் கலாநிதி, சிற்பக் கலாரத்தினம் ஆகிய பட்டங்களை இவர் பெற்றுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 15444 பக்கங்கள் 233