ஆளுமை:அந்திரிசுப்பிள்ளை

From நூலகம்
Name அந்திரிசுப்பிள்ளை
Birth
Place யாழ்ப்பாணம்
Category எழுத்தாளர்

அந்திரிசுப்பிள்ளை யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர். 19 ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்த இவர் 'அழுங்கல் ஒப்பாரி' என்னும் நூலை 1893 இல் இயற்றியுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 07