அறிவுரை மாலை

From நூலகம்
அறிவுரை மாலை
4532.JPG
Noolaham No. 4532
Author ந. சி. கந்தையா பிள்ளை
Category வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம்
Edition 1950
Pages 97

To Read

Contents

 • முன்னுரை - ந.சி.கந்தையா
 • பொருளடக்கம்
 • இருமலையும் நிகரோயம்
 • நச்சினார்க்கினியர்
 • சரித்திரம்
 • முச்சங்கமும் இறையனார் அகப் பொருளும்
 • எழுத்தின் வரலாறு
 • பழந்தமிழர் போர் முறை நிரை கவர்தலும் நீரை மீட்டலும் நிரை மீட்டல் வீரக்கல் கல் நடுதலின் விபரம்
 • இசை மரபு
 • மொழியின் வரலாறு சொல்லின் தொடக்கமும் மொழி வளர்ச்சியும்
 • பண்டையோர் எழுதப் பயன்படுத்திய பொருள்கள்
 • போசன் கதை
 • குண்டலகேசி வரலாற்றுச் சுருக்கம்
 • நீலகேசி வரலாற்றுச் சுருக்கம்
 • தமிழர் வாணிகம்
 • சிந்து நதிப் பள்ளத்தாக்கில் தமிழர் நாகரிகம்