அபிவிருத்திப் புவியியல்

From நூலகம்
அபிவிருத்திப் புவியியல்
4259.JPG
Noolaham No. 4259
Author ஹம்ஸா, எஸ். ஐ. எம்.
Category புவியியல்
Language தமிழ்
Publisher பசுபிக் அச்சகம்
Edition 1995
Pages 78

To Read


Contents

  • அணிந்துரை - யோ.இராசநாயகம்
  • முன்னுரை - எஸ்.ஐ.எம்.ஹ்ம்ஸா
  • உள்ளடக்கம்
  • அபிவிருத்தி என்பதன் வரைவிலக்கணம்
  • அபிவிருத்திப் பின்னணியில் உலக நாடுகள்
  • அபிவிருத்தியை அளத்தல்
  • அபிவிருத்தி பரம்பலும், இடைவெளியும்
  • அபிவிருத்தியின் பெறுபேறுகள்