அட்சரகணிதம் 1

From நூலகம்
அட்சரகணிதம் 1
3012.JPG
Noolaham No. 3012
Author க. அருளானந்தம் க. கமலநாதன் பொ. மகேஸ்வரன் சு. வே. மகேந்திரன்
Category கணிதம்
Language தமிழ்
Publisher யாழ்ப்பாண விஞ்ஞான சங்கம்
Edition 2000
Pages 188

To Read

Contents

 • ஆசிரியர்களைப் பற்றி
 • பொருளடக்கம்
 • முகவுரை - க.பாலசுப்பிரமணியம்
 • பதிப்பாசிரியர் குறிப்பு - பொ.மகினன், சி.ஶ்ரீசற்குணராசா
 • அத்தியாயம் 1
  • காரணிப்படுத்தல்
  • தொகுப்புமுறை வகுத்தல்
  • மீதித் தேற்றம்
  • மீள் காரணிகள்
  • பல்லுறுப்பிச் சார்புகளைக் காரணிப்படுத்தல்
 • அத்தியாயம் 2
  • இருபடிச் சமன்பாட்டு சார்புகள்
  • இருபடிச் சமனபாடுகளும் தீர்வுகளும்
  • மூலகங்களின் தன்மை
  • இரு படிச் சார்புகள்
  • விகிதமுறு சார்புகள்
 • அத்தியாயம் 3
  • தொடர்
  • தொடரின் கூட்டுத்தொகை
  • தொடரின் கூட்டுத்தொகை கண்டு பிடிப்பதற்குரிய வித்தியாசமுறை
  • தொடரின் கூட்டுத்தொகை காண்பதற்கான விசேட முறைகள்
 • அத்தியாயம் 4
  • எண்ணும் முறைகள்
  • வரிசை மாற்றம்
  • சேர்மானம்
  • எல்லாம் வேறுபடாத பொருள்களின் சேர்மானமும் வரிசைமாற்றமும்
 • பயிற்சிகளுக்கான விடைகள்