அக்கினி காரிய விதி

From நூலகம்
அக்கினி காரிய விதி
15164.JPG
Noolaham No. 15164
Author வைத்தீசுவரக் குருக்கள், கு.
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 1964
Pages 134

To Read


Contents

 • உண்மை உரை
 • அக்கினி குண்டத்திற்குச் செல்லும் முறை
 • குண்டசுத்தி விதி
 • வாகீசுவரீவாகீசுவரர்களை ஆவாகனம் செய்தல்
 • அக்கினி சம்ஸ்கார விதி
 • அக்கினியை வைத்தபின்னர் செய்ய வேண்டுவன
 • கருப்பாதான முதலிய சம்ஸ்காரவிதி
 • சுருக்கு சுருவம் என்னுமிவற்றின் சம்ஸ்காரம்
 • நெய்ச் சுத்தி
 • பெயரிடுதல் முதலிய ஸம்ஸ்காரங்கள்
 • பூரணாகுதி பண்ணும் முறை
 • சோமசம்பு பத்ததி
 • அந்தர்ப்பலி பகிர்ப்பலி கொடுக்கும் முறை
 • முதலாவது மண்டலத்தில்
 • இரண்டாவது மண்டலத்தில்
 • சோதன சூசிகை