அகில இலங்கை தமிழ் மொழித்தினம் 1991

From நூலகம்
அகில இலங்கை தமிழ் மொழித்தினம் 1991
8777.JPG
Noolaham No. 8777
Issue 1991
Cycle ஆண்டு மலர்
Editor -‎
Language தமிழ்
Pages 30

To Read

Contents

  • கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சர் மாண்புமிகு லலித் அத்துலத்முதலி பா.உ.அவர்களின் நல்வாழ்த்து
  • கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் மாண்புமிகு இராசமனோகரி புலந்திரன் பா.உ.அவர்களின் நல்வாழ்த்து
  • MESSAGE FROM THE SECRETARY TO THE MINISTRY OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION - M.D.D.Pieris
  • கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சின் தமிழ் மொழிப்பிரிவுக் கல்விப் பணிப்பாளர் திரு.வெ.சபாநாயகம் அவர்களின் ஆசிச் செய்தி
  • அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித்தின விழா 1991
  • அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித்தின விழா - 1991 நிகழ்ச்சி நிரல்
  • அகில இலங்கை தமிழ் மொழித்தினம் மாகாணமட்ட முடிவுகள் - 1991]