வலைவாசல்:வாசிகசாலை

From நூலகம்
அறிமுகம்

நூலக நிறுவனத்தின் ஆவணப்படுத்தல் செயற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாகச் சமகாலத்தில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகளை உடனுக்குடன் ஆவணப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் ‘’வாசிகசாலை’’ ஆகும். அதாவது ஒரு வாசிகசாலைக்குச் சென்று சமகால வெளியீடுகளை வாசிக்கும் அனுபவத்தினை வழங்கும் வகையில் இச்செயற்றிட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வெளியீட்டாளர்களின் விற்பனையினை பாதிக்காத முறையில் இங்கே வெளியிடப்படுகின்றன. அத்துடன் குறித்த சஞ்சிகைகள், பத்திரிகைகளின் பழைய இதழ்களையும் முழுமையாக ஆவணப்படுத்தும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஈழத்திலும் புலத்திலும் வெளியாகும் தமிழ் பேசும் சமூகங்களில் இதழ்கள் இச்செயற்றிட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படுகின்றன. இங்கே இணைக்கப்படாத சமகால இதழ்களை நீங்கள் இங்கே வெளியிட விரும்பினால் நூலக நிறுவனத்தினைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

தற்கால கோவிட் நிலவரங்களினால் சில பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள் தொடர்ச்சியாக வெளிவருவதில்லை. ஆயினும் அவற்றையும் எமது வலைவாசலில் இணைத்துள்ளோம். தொடர்ச்சியாக வெளிவராமல் விடப்பட்ட பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகளை நீங்கள் நூலக வலைத்தளத்தில் பார்க்கமுடியும்.

பத்திரிகைகள்
இலங்கைப் பத்திரிகைகள்


கனடா பத்திரிகைகள்


அவுஸ்திரேலியா பத்திரிகைகள்


ஜேர்மனி பத்திரிகைகள்


பிரான்ஸ் பத்திரிகைகள்


சஞ்சிகைகள்
இலங்கைச் சஞ்சிகைகள்


கனடா சஞ்சிகைகள்


பிரித்தானியா சஞ்சிகைகள்


ஜேர்மனி சஞ்சிகைகள்


பிரான்ஸ் சஞ்சிகைகள்


அனுசரணையாளர்
Nadu ilakkiya sanjigai.jpg

நூலக நிறுவனம் வாசிகசாலை எனும் செயற்றிட்டத்தினை கோமகன் (இராஜராஜன் தியாகரஜா) அவர்களின் நினைவாக நடுக்குழுமத்தினது நிதிப்பங்களிப்புடன் முன்னெடுத்து வருகின்றது.

Total : 125,977 | Total : 4,096,236

Type of Documents : Project Noolaham [99,994] Multimedia Archive [25,991] சுவடிகள் [678]

Information Resource Type : Books [14,606] Magazines [14,421] Newspapers [61,313] Pamphlets [1,134] சிறப்பு மலர்கள் [6,204] நினைவு மலர்கள் [1,706] அறிக்கைகள் [693]

Categories : Authors [6,436] Publishers [5,274] Year of Publication [205]

Reference Resources : Organizations [1,743] People [3,205] | Key Words [122] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [2,594] | Upcountry Archive [1318] | Women Archive [1624]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [13,413] | Project Vaasihasaalai [59] | Early Tamil Works [1152]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [1242]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [1,232] | Caste in Sri Lanka [115] | Uthayan [12,472] | Tamil Manuscripts [678] | Jaffna Public Library Digitaization [995] | Multimedia Archive [943]

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Jaffna Prostestant Documentation [324] Tamil Documentation Conference 2013