வலைவாசல்:தினமுரசு

From நூலகம்


தினமுரசு

தினமுரசு இலங்கையில் வெளிவரும் ஒரு வார இதழ் ஆகும். டிடி என்ரபிறைசஸ் எனும் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் இப்பத்திரிகை ஈழ மக்கள் சனநாயகக் கட்சியின் பத்திரிகையாக அறியப்படுகிறது. இதன் முதல் இதழ் 30 மே 1993 அன்று வெளியானது. 1993 இலிருந்து இப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாக வெளிவருகிறது. அரசியற் கட்டுரைகள் மட்டுமல்லாமல் கவிதை, சிறுகதைகள், கட்டுரைகள், தொடர்கதைகள், சினிமா, சிறுவர் பகுதி எனப் பல்சுவை அம்சங்களைத் தாங்கி வெளிவருகிறது.

முதல் இதழ்

5837.JPG

வலைவாசல்களின் தொகுப்பு: நூலகம் வலைவாசல்கள்

Purge server cache

Type of Documents : Total [102,217] Project Noolaham [84,728] Multimedia Archive [17,489]

Information Resource Type : Books [11,526] Magazines [13,137] Newspapers [52,144] Pamphlets [1,017] சிறப்பு மலர்கள் [5,415] நினைவு மலர்கள் [1,472]

Categories : Authors [4,369] Publishers [3,608] Year of Publication [152]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,044]

Information Access Entry Points : Key Words [89] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [ 1558] | Upcountry Archive [747] | Women Archive [1324]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [6,841] | Project Vaasihasaalai [58] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [479]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [839] | Project Ariyalai [47] | Caste in Sri Lanka [96] | Early Tamil Works [438] | Uthayan [7,822] Jaffna Prostestant Documentation [103]