பகுப்பு:எங்கள் மலையகம்

From நூலகம்

"'எங்கள் மலையகம்"' மக்கள் கலை இலக்கிய பேரவையின் வெளியீடாக 1990களில் கண்டியிலுந்து வெளிவந்த கலை இலக்கியக் காலாண்டிதழ். இதழின் பிரதம ஆசிரியர் முத்து சம்பந்தர். ஆசிரியர் வி.எம்.எஸ் குணம். இதன் முதலாவது வெளியீடு 1997ஆம் ஆண்டு வைகாசி-ஆடி இதழாக வெளிவந்தது.

தனித்துவமான மலையக இலக்கியப் பாரம்பரியத்தில் உதிக்கும் புதுமுகப் படைப்பாளிகளதும் வளர்ந்த எழுத்தாளர்களதும் ஆக்க இலக்கியப் படைப்புக்களான கவிதை, சிறுகதை, விமர்சனம், நூல் அறிமுகம் என்பவற்றுடன் மலைய சமூகவியல் கட்டுரைகள், கலைஞர்களது அறிமுகங்களையும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "எங்கள் மலையகம்"

This category contains only the following page.