பகுப்பு:உயிர்ப்பு (தமிழாலயம்)

From நூலகம்

'உயிர்ப்பு' இதழ் தமிழாலயத்தின் வெளியீடாக கொழும்பிலிருந்து 2001ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வெளிவந்த கலை இலக்கிய சமூக காலாண்டிதழ். இதன் முதலாவது இதழ் 2001ஆம் ஆண்டு கார்த்திகையில் வெளிவந்து நான்காவது இதழுடன் வெளியீடு தடைப்பட்டது. இதழின் ஆசிரியர் குழாமில் க. சயேந்திரன் தொடர்ச்சியாக பங்களித்துள்ளார். இதழின் உள்ளடக்கத்தில் கலை இலக்கிய அரசியல் கட்டுரைகள், விமர்சனங்கள், கவிதைகள், சிறுகதைகள் என்பவற்றைத் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "உயிர்ப்பு (தமிழாலயம்)"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.